tuổi xông đất năm 2019 cho tuổi mão

Chọn tuổi xông đất rước may mắn năm 2019 cho gia chủ Mão sinh năm 1994

Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà lần đầu tiên tính từ lúc giao thừa. Gia chủ có thể xuất hành ngay sau khi giao thừa đi lễ chùa, lễ đền, xông nhà. Dưới đây là các hướng xuất hành tốt nhất 3 ngày tết với tuổi bạn. Danh sách tuổi hợp đến xông